Przejdź do treści
Wileńska Park • Słupsk
Powrót do aktualności

Człowiek w przestrzeni miasta Słupska – konkurs plastyczny

 

Prezydent miasta Słupsk – Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Słupsku,  oraz Deweloper Granit SA, zapraszają wszystkich uczniów szkół licealnych i technicznych w Słupsku, do udziału w konkursie plastycznym „Człowiek w przestrzeni miasta Słupska” 🎓

CEL KONKURSU: 

Celem konkursu jest promowanie sztuki i kreatywności wśród młodzieży, a przede wszystkim zachęcenie do włączenia się w projektowanie i dekorowanie wnętrz części wspólnych inwestycji deweloperskiej Wileńska Park w Słupsku.

ZASADY KONKURSU: 

Prace plastycznie mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (malarstwo, rysunek, grafika komputerowa, kolaż), format pracy 70cm x 100cm (nieoprawiony), orientacja pionowa. Prace plastyczne mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu narzędzi komputerowych przeznaczonych do tworzenia grafik lub prac pisemnych. Prosimy nie używać materiałów łatwo psujących się i spożywczych.

TERMIN KONKURSU: 

Konkurs odbywa się w terminie od 15.05.2023 r. do 29 września 2023 r. Prace dostarczone po tym terminie nie będą podlegały ocenie.

NAGRODY: 

Za zajęcie określonych miejsc w Konkursie Organizator przewiduje nagrody:.

  1. I miejsce – 3000 zł brutto,
  2. II miejsce – 2000 zł brutto,
  3. III miejsce – 1000 zł brutto,
  4. Pozostałe wyróżnienia – książka, album (według uznania organizatora).

Pozostałe warunki i szczegóły konkursu w Regulaminie

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU


Organizatorem konkursu jest firma Granit S.A z siedzibą przy Al. Rzeczypospolitej 4D/177, 80-369 Gdańsk oraz Liceum Sztuk Plastycznych im. S.I. Witkiewicza w Słupsku. Wszystkich dodatkowych informacji na temat konkursu udzieli Państwu dział Marketingu GRANIT S.A marketing@granitsa.pl / tel. +48 722 333 402 

 

REGULAMIN I WYMAGANE DOKUMENTY KONKURSU

Granit S.A. – REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Granit S.A. – regulamin konkursu zalacznik nr 2 dot. regulaminu konkursu

Granit S.A. – regulamin konkursu zalacznik nr 3 dot. przeniesienia praw majatkowych

Granit S.A. – regulamin konkursu zalacznik nr 4 wzor umowy dot. praw majatkowych